Budżet i majątek jednostki

W załączeniu dane dotyczące Budżetu i majątku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie za 2018r.

1. Wprowadzenie i oświadczenie

2. Bilans za 2018r.

3. Informacja dodatkowa za 2018r.

4. Rachunek zysków i strat za 2018r.

5. Zestawienie zmian w funduszu za 2018r.

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sebastian Walczak
(2019-05-09 13:56:47)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Walczak
(2019-05-09 14:07:32)