☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Gmina Rogów

Środa 01.04.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dobry Start 300+

Świadczenie „Dobry Start" wynosi 300 złotych dla każdego uczącego się dziecka.

Jest to świadczenie uzyskiwane na wniosek, bez względu na dochody.


Kiedy złożyć wniosek?
Od 1 lipca 2018 r. będzie można złożyć wnioski elektroniczne, m. in. za pośrednictwem:

  • Bankowości elektronicznej

Od 1 sierpnia 2018 r. będą przyjmowane wnioski tradycyjne (papierowe) złożone osobiście bądź przesłane za pośrednictwem poczty.

Świadczenie "Dobry Start" przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. 
Świadczenie dobry start przysługuje także w przypadku:

  • ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia;
  • ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

      
Programem nie zostały objęte dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.


Jak otrzymać świadczenie "Dobry Start"?
Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Mogą to zrobić: rodzice, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, osoba ucząca się (oznacza to osobę pełnoletnią uczącą się w szkole, niepozostającą na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony oraz osobę usamodzielnianą, o której mowa w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej), a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej - rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Gdzie złożyć wniosek?
Wnioski o świadczenie „Dobry start" mieszkańców Gminy Turośń Kościelna będą przyjmowane i rozpatrywane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turośni Kościelnej.


Ważne! Ostateczny termin na ubieganie się o świadczenie „Dobry start" upływa 30 listopada 2018r. Wniosek złożony po tym terminie pozostanie bez rozpatrzenia.

Wytworzył:
Udostępnił:
Sebastian Walczak
(2018-06-21 08:34:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Walczak
(2018-06-21 08:36:36)
 
 
ilość odwiedzin: 145599

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X