Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Gmina Rogów

Wtorek 24.05.2016

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Bieżące informacje

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Od końca 2014 r. w Polsce realizowany jest Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ). Program współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Fund for European Aid to the Most Deprived – FEAD).

Program został opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Główny cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym najgłębszych form ubóstwa poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Funkcję Instytucji Zarządzającej Programem (IZ) pełni Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Instytucji Pośredniczącej (IP) – Agencja Rynku Rolnego (ARR), która jest odpowiedzialna m.in. za podpisywanie umów z dostawcami żywności oraz organizacjami partnerskimi, których zadaniem jest dystrybucja produktów żywnościowych na poziomie regionalnym i lokalnym.

Uprawnienie do korzystania z pomocy żywnościowej jest uwarunkowane znajdowaniem się w trudnej sytuacji życiowej (sytuacje takie wymienia art. 7 ustawy o pomocy społecznej) oraz spełnianiem kryterium dochodowego, które zostało określone na poziomie 150% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej, tj. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 771 zł w przypadku osoby w rodzinie.

Skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydają Ośrodki Pomocy Społecznej.

Podprogram 2015 rozpoczął się w maju 2015 r. Dystrybucja żywności potrwa do końca kwietnia 2016 r. Od 2015 r. organizacje zobowiązane są prowadzić tzw. działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Poza pomocą żywnościową będą one uczestniczyć w różnego rodzaju zajęciach aktywizujących – warsztatach, m.in. z zakresu właściwego zarządzania domowym budżetem czy optymalnego wykorzystania otrzymywanej żywności, aby zapobiec jej marnotrawieniu.

 

 

Rogów, dn. 7.12.2015  r. 

Nr GOPS.413.280.2015

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej równowartości 30 000 euro, zawracam się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej wykonania zamówienia obejmującego:
"Przygotowanie, dostawa i wydanie posiłków do szkół znajdujących się na terenie gminy Rogów dla dzieci objętych dożywianiem w 2016 r. w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 
>>Szczegóły

>> Informacja o wyborze oferty

                                                            

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogowie ogłasza nabór na stanowisko pomocnicze Pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogowie   >> informacja o naborze

 

 

Jak pomóc sobie i innym?

Jak lepiej dogadywać się z ludźmi?

Jak radzić sobie z konfliktami w małżeństwie?

Jak przezwyciężyć trudności w wychowywaniu dzieci?

Jak poradzić sobie z poczuciem bezradności i nie poddać się kłopotom życiowym?

 

FUNDACJA WSPARCIA PSYCHOSPOŁECZNEGO

zaprasza na indywidualne konsultacje

w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Rogowie, ul. Wojska Polskiego 26

 

Dokładne terminy wizyt prosimy umawiać:

  • telefonicznie pod numerem: 0 - 794 - 430 - 463
  • pocztą elektroniczną pod adresem:  pomocpsychospoleczna@op.pl

POMOC NIEODPŁATNA dzięki finansowaniu przez Gminę Rogów

 

 

 


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Sebastian Walczak
(2011-08-11 23:11:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Sebastian Walczak
(2016-02-12 14:34:29)
 
 
ilość odwiedzin: 53263

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

Więcej informacji na stronie Polityki Prywatności.

X